Tư tưởng HCM

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC:2019 -2020

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ đang đảm nhận
Nam Nữ
  1 2 3 4 5 6
1 Huỳnh Thị Nghi 28/3/1968   x Tam Xuân Giáo viên
2 Nguyễn Thị Thu Ba 25/5/1969   x Tam Hiệp Giáo viên
3 Nguyễn Thị Phương 15/7/1970   x Tam Hiệp Giáo viên
4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 20/8/1980   x Khối 3 TT Giáo viên
5 Võ Thị Thanh Thuỷ 2/7/1985   x Quế Sơn Giáo viên
6 Nguyễn Thị Duyên 12/6/1985   x Tam Hiệp Giáo viên
7 Nguyễn Thị Bích Hồng 21/11/1982   x Tam Hiệp Giáo viên
8 Phan Thị Mỹ 10/1/1987   x Tam Hiệp Giáo viên
9 Lê Thị Mỹ Ly 17/4/1990   x Tam Hiệp Giáo viên
10 Nguyễn Thị Linh 17/12/1990   x Tam Hiệp Giáo viên
11 Đỗ Thị Kim Thuỳ 12/8/1986   x Tam Hiệp Giáo viên
12 Kiều Thị Kim Thắng 10/1/1985   x Đông Giang Giáo viên
13 Huỳnh Thị Ngọc Tuy 27/2/1993   x Tam Anh Giáo viên
14 Phan Thị Như Thảo 27/4/1989   x Tam Mỹ Giáo viên
15 Nguyễn Thị Diễm 9/2/1995   x Tam Hiệp Giáo viên
16 Nguyễn Thị Đông 12/1/1990   x Tam Giang Giáo viên
17 Nguyễn Thị Kiều Diễm 6/11/1996   x Tam Hiệp Giáo viên
18 Trần Thị Thu Ba 02/08/1993   x Tam Hiệp Giáo viên
19 Phạm Thị Mỹ Dung 02/01/1996   x Tam Giang Giáo viên
20 Huỳnh Thị Yên 09/05/1994   x Tam Giang Giáo viên
21 Lê Thị Thanh Ngọc 14/08/1993   x Tam Hiệp Giáo viên
22 Kiều Thị Thanh Thúy 31/03/1994   x Thị Trấn  Giáo viên
23 Võ Thị Hồng Sum 24/4/1994   x Tam Hiệp Giáo viên
24 Tạ Hương Thùy 5/9/1990   x Đăc Lắc Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây