Tư tưởng HCM

Về việc ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Thứ tư - 25/09/2019 21:50
Về việc ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường.
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG MG VÀNG ANH

Số:    /QĐ- MGVA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tam Hiệp, ngày 30  tháng 8  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNG ANH
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ Trường mầm non;
       Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
       Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;
       Thực hiện Công văn số 111/PGDĐT ngày 05/8/2019 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành về việc thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở GDPT, cơ sở GDTX;
       Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định quy tắc ứng xử trong trường MG Vàng Anh, năm học 2019 – 2020.
Điều 2. Giao cho tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức nghiên cứu, học tập, hướng dẫn thực hiện Quy định quy tắc ứng xử tới từng CBGVNV trong nhà trường.
Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, CBGVNV và phụ huynh trường MG Vàng Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:       
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Na
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây